Update staf DES 1/DES 2 voor komend seizoen

Na een (helaas) vrij kort seizoen 2020-2021, is de TC van DES achter de schermen begonnen met de invulling van de trainersstaf van DES 1 en DES 2 voor het seizoen 2021-2022. Daarover is inmiddels een en ander te melden. Na een samenwerking van drie jaar heeft de TC van DES in goed overleg met de hoofdtrainer Richard van Weert besloten om na het lopende seizoen 2020-2021 de samenwerking te beëindigen. Onder leiding van Richard heeft de selectie flinke stappen gezet in het spelen van de speelstijl die wij bij DES voor ogen hebben. Dit heeft geleid tot mooie wedstrijden, wat weer leidde tot een Hoornbloem gevuld met enthousiast publiek. Helaas heeft dit geen gepast gevolg kunnen krijgen door de uitbraak van Corona. Via deze weg willen wij Richard nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet voor de selectie én DES als vereniging en veel succes wensen bij zijn volgende club.

In de afgelopen seizoenen heeft Erwin van der Helm zich als coach kunnen ontwikkelen bij DES 2. Wij zijn blij dat hij de vraag om door te stromen als trainer/coach voor DES 1 positief heeft beantwoord. Het contract is in eerste instantie voor een jaar. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Nikki Koster, net als dit seizoen bij DES 2. Met de 31-jarige Van der Helm komt een trainer aan het roer te staan die de club van jongs af aan door en door kent, en vrijwel alle selectiespelers al eerder onder zijn hoede heeft gehad. Met Koster als klankbord denken we een uitstekend duo te hebben voor komend seizoen. We zijn trots dat we de talenten in onze vereniging op deze manier kunnen benutten en wensen hen nu alvast veel succes toe in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De TC is nog druk bezig met het invullen van de vacature voor trainer/coach van DES 2. Meer info hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Sjoerd van Velzen (namens TC) en Arco Valkenburg (namens het bestuur)

Kapsalon Mienis schaart zich achter CKV DES!

Op 11 December 2020 heeft Kapsalon Mienis haar sponsorcontract bij ckv DES verlengd. Kapsalon Mienis was reeds hoofdsponsor van ckv DES en heeft ondanks de buitengewone situatie rondom COVID-19 besloten de vereniging te blijven steunen.

Op de vraag waarom Kapsalon Mienis haar hoofdsponsorschap heeft verlengd, zijn eigenaresses Erica en Monique Wiegman kort: “Wij zijn geknipt voor elkaar! Als kapsalon willen wij een kapsalon zijn voor het hele gezin, voor de hele familie. En alle spelende leden en supporters van ckv DES voelen ook als familie. Wij zijn blij dat vele DES’sers de weg naar onze nieuwe locatie vinden! Dat heeft ons veel steun gegeven in de afgelopen jaren.“

Arco Valkenburg (voorzitter) en Kirsten van der Vaart hebben namens het bestuur het contract ondertekend. Namens hen reageert Arco: “Wij zijn heel blij met de steun die Kapsalon Mienis al jaren geeft aan ckv DES. Zeker in deze bijzondere tijden zijn we ze daar dankbaar voor.”

Als sponsorcommissie zijn wij natuurlijk ook erg blij met dit resultaat –het nieuwe contract houdt nadrukkelijk rekening met de huidige situatie rondom COVID-19 en de bijbehorende maatregelen. Het toont tegelijkertijd aan hoe wij als vereniging onze sponsors respecteren en mee willen denken.

Martin van de Voorde en Marc van der Hulst

In Memoriam Jan-Maarten van Dam

We zijn verdrietig om en verrast door het plotseling overlijden op 24 november jl. van Jan-Maarten van Dam.
Nadat hij op 13 november, getroffen door het Covid19-virus, in het ziekenhuis werd opgenomen hebben de artsen hard maar tevergeefs hun best voor hem gedaan.

Jan-Maarten was een DES-man in hart en nieren. Nadat hij in zijn jonge jaren bij DES met korfballen was begonnen leerde hij na enige tijd zijn latere vrouw Ingrid kennen. Beiden speelden met veel plezier hun wedstrijden en ook de beide dochters Brigitte en Melinda hebben jaren bij DES gespeeld.

Behalve dat Jan-Maarten tot voor kort nog bij de recreanten een potje mee speelde kennen we hem de laatste jaren vooral als teambegeleider bij DES 1. Deze taak voerde hij trouw en met grote inzet uit. Meerdere trainers van de selectie maakten gebruik van zijn expertise en enthousiasme.

In een eerdere fase was Jan-Maarten nauw betrokken bij de bouw van de (al weer vorige) kantine. Als dank hiervoor werd hij tot lid van verdienste benoemd.

We verliezen in Jan-Maarten een markante en loyale persoonlijkheid en wensen Ingrid, Brigitte, Melinda en verdere familie veel sterkte toe.

Namens ckv DES,
René Meijster

open senioren trainingen

Beste senioren,
In tegenstelling tot afgelopen zaterdag zullen de inschrijvingen voor de open seniorentraining t/m dec 2020 op de zaterdagen via deze inschrijflijst gaan.
Iedereen kan zijn naam schrijven onder de datum en tijd dat hij/zij wil komen trainen. Het maximum aantal deelnemers per training is 16.
Namens de STC

In Memoriam Ties Kruize

Op 29 oktober jl. overleed op 91-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en oud-trainer Ties Kruize. Van 1955 tot 1958 was Ties voorzitter van onze vereniging. Hij speelde mee in DES 1 toen zij in 1956 ongeslagen kampioen werd en promoveerde naar de toenmalige Hoofdklasse (van de Christelijke Korfbalbond), voor DES een ongekend niveau. Daarna legde Ties zich vooral toe op de jeugd van DES en trainde hij vele jaren de jeugdteams waarin zijn kinderen Roelof, Jeannette en Peter ook speelden. Veel jeugdige DES-leden kregen in de jaren zestig en zeventig trainen van hem. Hij zorgde zelf ook voor aanwas van nieuwe leden uit de toen net opgeleverde nieuwbouwwijk Poptahof met veel jonge gezinnen met kinderen. Ik was één van hen. Door Ties werd ik lid van DES en van hem leerde ik het korfbalspel. Ties kon door zijn blik en gestalte wat streng overkomen maar was bijzonder aardig en vriendelijk in de omgang met ons. Met de fiets of soms lopend leidde hij de jeugdige leden van DES uit de wijk naar het veld. Ties hield wel van een uitdaging. Zo was hij na zijn korfbalperiode jarenlang actief als lange afstandsloper. Enige jaren geleden is Ties (met zijn vorig jaar overleden vrouw Ali) vanuit de Achterhoek weer in onze omgeving komen wonen. Dat bood hem de gelegenheid om af en toe een wedstrijd van DES 1 op het veld of in de zaal bij te wonen. Ties was 68 jaar lid van onze vereniging.

Wij gedenken Ties Kruize met respect voor het vele werk dat hij voor DES heeft verricht.

Wij wensen Roelof, Jeannette, Peter en de familie veel sterkte toe.

Namens ckv DES,
Erik Kraaij

Verslag laatste wedstrijd Evert-Jan Berkel

De laatste veldwedstrijd van DES 7 op 10-10-2020 was een bijzondere: Evert speelde nog eenmaal mee, zijn laatste korfbalwedstrijd na maar liefst 50 seizoenen bij DES te hebben gekorfbald! Bovendien stond er ook nog iets op het spel: we konden (mede-)kampioen worden, maar dan moesten wij winnen en koploper Maassluis verliezen.

Voor de aanvang van de wedstrijd werd Evert door DES 7 verrast met een jubileumshirt, waarin hij ook de wedstrijd zou gaan spelen. Ook Rowan zette Evert in het zonnetje. Hij feliciteerde Evert met zijn jubileum namens het bestuur en heel DES. We hielden het niet droog, maar dat lag meer aan het weer.

In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op: beide partijen scoorden vrij snel twee keer, maar daarna bleek DES gemakkelijker tot goede aanvallen en kansen te komen dan de tegenstander. Nog belangrijker was dat we ook bleven scoren. De rust bereikten we daardoor met een 6-3 tussenstand. De woorden van coaches Marijn en Anne kunnen worden samengevat met de woorden ‘Ga zo door!’. Dat deden we dan ook in de tweede helft. Topscoorders aan onze kant waren Paul, die er zes van afstand in mikte, en Nanda, met vier doelpunten. De symbolische mijlpaal van de wedstrijd was de doorloopactie van Evert, wat een verdiende stip opleverde. Deze benutte Evert volgens het boekje. Hierna volgde een publiekswissel zonder publiek, maar met applaus van de aanwezige spelers en coaches. De eindstand werd 14-7. Hiermee werden we geen kampioen (Maassluis won), maar hebben we wel het veldseizoen afgesloten met een mooie en memorabele wedstrijd. Dank aan alle invallers en aan Anne voor het fotoverslag.

Huidige Coronaprotocol

Korfballen bij DES – voor iedereen

Op dinsdag 23 maart 2021 zijn er door het kabinet versoepelingen aangekondigd in de maatregelen rondom het corona virus. Voor ons als korfbalvereniging was het heel fijn om te horen dat er vanaf woensdag 3 maart weer voluit getraind mag worden door iedereen tot en met 26 jaar oud. 

Voor alle leden van 27 jaar en ouder blijven de maatrelen onverminderd van kracht. 

Door dat de leeftijdsgrens nu op 27 jaar oud ligt betekent dit ook een aanpassing in het trainingsschema. De STC zal hier over communiceren in de DESser. 

De komende weken zullen er ook wedstrijdjes en andere activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor gelden ook de hier beschreven maatregelen, net zoals bij trainingen. 

Wij zijn blij op hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het van belang dat iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Ook als iemand in je directe omgeving (huisgenoot, partner, o.i.d.) zich laat testen blijf dan thuis. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit kan eventueel via je trainer of coördinator.  

We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of daarbuiten). 

Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:  

Naar de training gaan, brengen en ophalen 

 • Kom zo veel mogelijk op de fiets. 
 • Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van het terrein op de 1,5 meter afstand tot andere ouders. Ouders mogen niet bij de training blijven.  
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten. 
 • Volg de aangegeven looproutes. 
 • Toeschouwers zijn niet welkom tijdens trainingen én wedstrijden. 

Trainingen 

 • Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.  
 • Iedereen van 13 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 • Ook 18-jarigen in de A dienen 1,5 meter afstand te houden van anderen.  
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • De kleedkamers zijn gesloten. Kom in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis. 
 • Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon. 
 • Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten voor de aanvang van je training. 
 • Blijf na afloop van je training niet hangen en ga uiterlijk 5 minuten na je training naar huis. 

Trainingen voor iedereen van 27 jaar en ouder

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht 
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet. 
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes 
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan 
 • Iedereen dient ten alle tijden onderling 1,5m afstand te houden. 
 • Geen onderlinge partijvormen 
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang training omgekleed aanwezig en na afloop direct weer naar huis. 
 • De STC stelt zo nodig een apart trainingsschema op. 

Voor de trainers  

 • Kom alleen als je geen klachten hebt 
 • Er liggen palen, voeten en manden klaar op de kunstgras velden. Na afloop van de laatste training worden de palen en voeten tegen de boarding aan gelegd en de manden voor het palenhok.  
 • Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden. 
 • Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden. 

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten 

Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuisgezeten en weinig kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.  

Tot slot 

We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie medewerking hierbij. 

Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.  

1 2 3 19